Začali jsme jako projekt inspirující a motivující mládež ke zdravému životnímu stylu formou veřejných tréninků street workoutu, přednášek na školách a exhibic na nejrůznějších veřejných akcích.
Nejde jen o to motivovat je, aby začali cvičit, ale aktivizovat je k tomu, aby šli za svým snem a stanovili si cíle, díky kterým tohoto snu dosáhnou. Aby se realizovali v tom, co je baví a co je naplňuje, bez ohledu na překážky a názor ostatních. Jsou pak mnohem sebevědomější a více si jdou za tím, co doopravdy chtějí.

Mnoho z těch, kteří se k projektu přidali, zde získali nové přátele a něco, čemu se mohou věnovat.
Našli se také ti, kterým projekt změnil jejich způsob života. Mnohým byl podporou při zažívání negativních zkušeností. Některým pomohl, když sešli na "zcestí". Je to mnoho životných příběhů, které dokazují, že to, co děláme, má smysl.

V ohnisku projektu byla nejen práce jednotlivců na sobě, ale také na svém okolí, snahou přimět lidi brát zodpovědnost za své činy s důrazem na hodnoty jako je přátelství, tolerance, disciplína, vytrvalost, cílevědomost, pokora, vědomí (uvědomění)…

Spolek FENIX navazuje na již ukončený projekt a pokračuje v šíření těchto hodnot a cílů uceleně a v mnohem větším měřítku. Nabízí širokou škálu aktivit, které spojují zábavu, sport a relaxaci, ale také vzdělávání, inspiraci a možnosti seberealizace.